Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Είστε εδώ

Εκβολή ποταμού Μύρσωνα

Σε Γιαλισκάρι

Η εκβολή του χειμάρρου Μύρσωνα (υγρότοπος Μεσακτής), βρίσκεται περίπου 0,5 χιλιόμετρα δυτικά του οικισμού Γιαλισκάρι. Αποτελεί ένα φυσικό παράκτιο υγρότοπο, έκτασης 25,5 στρεμμάτων. Πρόκειται για ένα χείμαρρο με σχετικά μόνιμη ροή όλο το χρόνο και υφάλμυρο νερό και τροφοδοτεί κυρίως τις μικρές καλλιέργειες που βρίσκονται διάσπαρτες κατά μήκος της κοίτης του. Η παροχή του υγρότοπου σε γλυκό νερό επηρεάζεται από το φράγμα της τεχνητής λίμνης Βάθες, που βρίσκεται περίπου 3 χλμ ανάντη της εκβολής.

Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Υγρότοπος Μεσακτής (Εκβολή ποταμού Μύρσωνα, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012).

Στον υγρότοπο απαντώνται οι παρακάτω τύποι οικότοπων: Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) και Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia).

Ο υγρότοπος παρουσιάζει μια πλούσια βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας, καθώς και πληθυσμούς από πολλά προστατευόμενα και ενδημικά είδη. Παρουσιάζει πλούσια υπερυδατική βλάστηση από αγριοκάλαμα και βούρλα, που κυριαρχούν σε όλη την έκτασή του, καθώς και πικροδάφνες, λυγαριές και σκίνους. Επίσης, φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία από πουλιά, ερπετά και αμφίβια.

Οι δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι σχετικά ήπιες, κυρίως η βοσκή και η καλλιέργεια. Οι σημαντικότερες απειλές για τον υγρότοπο προκύπτουν κυρίως από αυτές δύο δραστηριότητες, τόσο λόγω της υπερβόσκησης, όσο και από την έντονη άρδευση των καλλιεργειών που γίνεται ανεξέλεγκτα με λάστιχα απ΄την κοίτη του ποταμού, με αποτέλεσμα να μειώνεται η στάθμη του νερού. Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί έντονα και μια άλλη απειλή για τον οικότοπο, που είναι ο αυξημένος τουρισμός κατά τους θερινούς μήνες, αφού στο τέλος της εκβολής του ποταμού, υπάρχει μια αμμώδης παραλία της Μεσσακτής, που γεμίζει από επισκέπτες.

Coordinates: 
37° 37' 49.116" N, 26° 5' 55.333" E
Οικότοποι
Γιαλισκάρι