Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Είστε εδώ

Λιμνοδεξαμενή Αγίου Κηρύκου

Σε Χριστός Ραχών

Η λιμνοδεξαμενή Αγίου Κηρύκου βρίσκεται περίπου 0,2 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού του Αγίου Κυρύκου. Πρόκειται για εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή με εμφανή μεμβράνη, τεχνητό υγρότοπο, δηλαδή, με έκταση 16,4 στρέμματα και γλυκό νερό, που προέρχεται από γεωτρήσεις. Η χρήση της προορίζεται για κάλυψη μέρους των αναγκών του δήμου σε ύδρευση και άρδευση. Λόγω της εμφανούς μεμβράνης και της περίφραξης η λιμνοδεξαμενή χαρακτηρίζεται ως έχουσα αρνητική βιολογική αξία. Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας για την περιοχή.

Coordinates: 
37° 36' 46.952" N, 26° 16' 26.446" E
Οικότοποι
Χριστός Ραχών