Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Είστε εδώ

Σημαντική Περιοχή για Πουλιά-GR143

Η Ικαρία χαρακτηρίζεται ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά και έχει ένα διεθνή κωδικό GR143-νησί Ικαρία, όπως δόθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Σύμφωνα με την Ένωση, η Ικαρία είναι μια σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα αρπακτικά και μεταναστευτικά πουλιά. Έχουν βρεθεί επίσης είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος, που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ, όπως Haliaeetus albicilla, Falco naumanni (3-5 αναπαραγόμενα ζευγάρια).

Είδη Εποχή Περίοδος

Εκτιμώμενος

Πληθυσμός

Εκτιμώμενη

Ποιότητα

ΣΠΠ κριτήρια

IUCN

Κατηγορία

Μαυροπετρίτης

(Falco eleonorae)

αναπαράγεται 1996

αφθονία

[άγνωστες μονάδες]

- B2

ελάχιστη

ανησυχία

Long-legged Buzzard

(Buteo rufinus)

επιδημητικό 1996

5 αναπαραγ.

ζευγάρια

μέτριο B2

ελάχιστη

ανησυχία

Bonelli's Eagle

(Aquila fasciatus)

επιδημητικό 1996

3 αναπαραγ.

ζευγάρια

μέτριο B2

ελάχιστη

ανησυχία

Cinereous Bunting

(Emberiza cineracea)

αναπαράγεται -

παρόν

[άγνωστες μονάδες]

-

A1,B2

C1,C6

Σχεδόν

απειλούμενο


Οι κύριες απειλές για τα πουλιά στην περιοχή, δημιουργούνται και από το άνοιγμα νέων δρόμων. Ο τουρισμός και το κυνήγι είναι περιορισμένες. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης. Άλλες σοβαρές απειλές είναι: εγκατάλειψη / μείωση της διαχείρισης της γης (χαμηλή), αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), η αποψίλωση των δασών (για εμπόριο) (μέτρια), συλλογή καυσόξυλων (μέτρια), βόσκηση δασών (υψηλή), υποδομές (μέτρια), επιλεγμένη υλοτομία κοπής (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (χαμηλή).

Οικότοποι