Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Είστε εδώ

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού 22 Μαρτίου 2014 : ‘’Νερό και ενέργεια’’

Στις 22 Μαρτίου, γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού, όπως έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Φέτος, το θέμα στο οποίο εστιάζει είναι  ‘’Νερό και ενέργεια’’.

Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν το νερό δημόσιο και κοινωνικό αγαθό και η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό θεωρείται ως ανθρώπινο δικαίωμα.

Σήμερα, νερό και ενέργεια αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα οικονομικής εκμετάλλευσης και λιγότερο ως  κοινωνικοί και φυσικοί πόροι, για την κάλυψη των βασικών αναγκών.  Κατασπαταλώνται και υποβαθμίζουν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, σ’ ολόκληρο τον κόσμο, με δραματικές συνέπειες, για τις μελλοντικές γενιές.

Η κατεύθυνση προς μια σωστή ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού, των υπόγειων και επιφανειακών ταμιευτήρων, τον περιορισμό της σπατάλης αυτού του φυσικού πόρου στην καθημερινή οικιακή χρήση του, στη βιομηχανία κλπ. και την ποιοτική αναβάθμισή του, αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την εξασφάλιση νερού τώρα και στο μέλλον, σε επίπεδο κοινωνίας.    

Ο Ο.Η.Ε ανακήρυξε τη δεκαετία 2005 -2015 ως τη Διεθνή Δεκαετία για Δράση, «Νερό για τη Ζωή», προκειμένου να υλοποιηθούν οι διεθνώς συμφωνημένοι στόχοι για πρόσβαση στο νερό και τις εγκαταστάσεις υγιεινής.

Η Ελλάδα, έχει πάρει τον δρόμο προς την ιδιωτικοποίηση του νερού και της ενέργειας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., ως λύση για την επίτευξη των παραπάνω.  Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ‘right2water’, δέσμευσε την Ε..Ε να δεχθεί να εξαιρεθούν οι ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ από το ελληνικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, εφόσον το εισηγηθεί η ελληνική κυβέρνηση. Αναμένοντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  ως προς την προσπάθεια ιδιωτικοποιήσεων αυτών, αξίζει να σημειωθεί ότι οι δημότες της Θεσσαλονίκης, θα έλθουν σε δημοψήφισμα στις 18 Μαΐου, για να αποφασίσουν οι ίδιοι αν επιθυμούν ιδιωτικοποίηση του νερού τους.

Πρόσφατα, συστάθηκε Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΦΕΚ 31/Β/14-1-2014), του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Ειδική Γραμματεία Υδάτων), προκειμένου να απογραφούν όλα τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας σε όλη την Ελλάδα.

Η Ικαρία χαρακτηρίζεται ως ένα νησί με αφθονία νερών. Λόγω της γεωλογικής και τεκτονικής της δομής έχει πλούσιους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες και πολλές πηγές σε όλο το νησί. Υπάρχουν περίπου 65 πηγές οι οποίες χρησιμεύουν για ύδρευση και 290 πηγές οι οποίες χρησιμεύουν για άρδευση. Σχεδόν όλα τα χωριά έχουν και τις δικές τους πηγές, παρ’όλα αυτά σημαντικός είναι και ο αριθμός των γεωτρήσεων στο νησί. Σίγουρα ο επισκέπτης θα συναντήσει στο νησί κάποιον μικρό καταρράκτη και τρεχούμενα νερά, που συνθέτουν μια μαγική εικόνα.

Οι πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ικαρία για την ορθολογική διαχείριση αυτού του νερού είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ταμιευτήρων για τη συλλογή επιφανειακού νερού :

  • Το φράγμα στο Πέζι, κατασκευάστηκε το 1995, έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 1.000.000 κυβικά μέτρα, τροφοδοτείται από το χείμαρρο Πέζι και χρησιμοποιείται για να καλύψει ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή των Ραχών.
  • Η λιμνοδεξαμενή στο Χριστό Αγ. Κηρύκου, κατασκευάστηκε το 2001, έχει χωρητικότητα 80.000 κυβικών μέτρων και χρησιμοποιείται για να καλύψει ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Κηρύκου.
  • Σχεδιάζεται ακόμα η κατασκευή μικρών ταμιευτήρων στις θέσεις Λύδι, Κυπαρίσσι, Πλατανωπή Ευδήλου, Λαγκάδα και Κουνιάδοι, καθώς και δύο φραγμάτων στο Περδίκι και τα Θέρμα, κάτι που θα συμβάλλει σημαντικά στην αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Ικαρίας.

Πολλές από αυτές αποτελούν και προστατευόμενες περιοχές  της Ικαρίας και έχουν αναγνωριστεί από την εθνική νομοθεσία και μέσω διεθνών συμβάσεων ως σημαντικοί οικότοποι και περιλαμβάνονται στο Δίκτυο Natura 2000 (είτε ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, είτε ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας), στη λίστα με τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά και ως Βιότοποι CORINE.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού 22 Μαρτίου 2014 βρίσκει την Ικαρία πλούσια σε υδάτινους πόρους, που χρήζουν αξιόλογη και ορθή διαχείριση ώστε να εξασφαλιστούν οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.