Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Είστε εδώ

Βιβλιοθήκη

Σας παρουσιάζουμε τη βιβλιοθήκη της Ικαρίας! Εδώ θα βρείτε μία αναλυτική λίστα με όλη την ελληνική και ξενόλωσση βιβλιογραφία, που έχει δημοσιευτεί για το νησί και αποτέλεσε πηγή για τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στον οδηγό visitIKARIA.gr, χωρίς να είναι περιοριστική.

Επίσης, αποτυπώνεται και η σχετική δικτυογραφία που χρησιμοποιήθηκε. Για την πληρότητα, ωστόσο, του οδηγού, έχουν χρησιμοποιηθεί και στοιχεία από προφορικές παραδόσεις και επιτόπιες παρατηρήσεις (βλ. Όροι Χρήσης).

Η σχετική βιβλιογραφία μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο για σπουδαστική ενασχόληση και αφορμή για μελλοντικές έρευνες, μελέτες για την Ικαρία.

 • ΑΔΑ: Β4ΘΘΓ-Ψ8Ψ
 • Άμπελος η εν Ικάρω, Οινοποϊία Ν.Αφιανέ, Μια συλλογή στοιχείων για το κρασί της Ικαρίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Αθήνα, 2004
 • Αφιέρωμα Επτά Ημέρες, Καθημερινή, 21 Ιουνίου 1998, σελ. 2-31
 • Ηλιόπουλος Ι.- Πετρογένεση των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της νήσου Ικαρίας, Διδακτορική διατριβή, Πάτρα, 2005
 • Η Αρχαιολογική Σκαπάνη στην Ικαρία, Συλλογικό, εκδ. Φεστιβάλ Ικαρίας, 2006
 • ΙΚΑΡΙΑ.Το αύριο της ενέργειας σήμερα, ΔΕΗ Ανανεώσιμες
 • Κατσαρός Θ.: Ικαριακά Σύμμεικτα - Εκδόσεις Εταιρεία Ικαριακών Μελετών, Αθήνα 2006
 • Κόκκινος Γ. : Η παραδοσιακή κατοικία της Ικαρίας και το ιδιόμορφο κτιστο περιβάλλον του νησιού - Εκδόσεις Εταιρεία Ικαριακών Μελετών, Αθήνα 2005
 • Μαλαχίας Γ. και Καρούτσος Α. (2009) - Η θεμελίωση του υβριδικού ενεργειακού έργου της Ικαρίας. Εταιρεία Ικαριακών Μελετών, 7, 17-18.
 • Μαλαχίας Γ., Ρόζος Δ., Καρούτσος Α., Μπούρκας Κ. και Γαγλίας Κ. (2003). Εισήγηση για την προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης οργανωμένου ΧΥΤΑ στην επαρχία Ικαρίας του νομού Σάμου. Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων, Αθήνα.
 • Μελάς Ι., Ιστορία της νήσου Ικαρίας - Εκδόσεις ΙΚΑΡΙΩΝ, Α' Έκδοση 1955, Α' Ανατύπωση 2001,Αθήνα
 • Σταμούλη Σ.: Λαογραφικές Συνήθειες Δημογεροντίας Φαναρίου (Δήμου Αγίου Κηρύκου) Ικαρίας - Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ, Αθήνα 2005
 • Τα Φράγματα και οι Λιμνοδεξαμενές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Β' έκδοση-Νέα έργα, Φεβρουάριος 2006
 • Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών, Έκδοση Υδρογραφικής Υπηρεσίας - Υπηρεσία Φάρων, Αθήνα 2011.
 • ΦΕΚ 289/Α.Α.Π./13-09-2012
 • ΦΕΚ 153/28 Ιουνίου 2002, τεύχος πρώτο
 • ΦΕΚ, 961/12-09-2003, τεύχος τέταρτο
 • Φραντζής, Φ.: Οι Ιαματικές Θερμομεταλλικές Ραδιούχες Πηγές Ικαρίας.
 • Bareli M.- The Ikarian Paniyiri: Issues of Social Reproduction and Change, paper prepared for the International Conference «Cultural Development: An
  opportunity for Territorial Planning?”,Nîmes University,April 2008
 • Christodoulakis D. - The Flora of Ikaria (Greece, E. Aegean Islands), Phyton (Horn, Austria),Vol. 36, Fasc. 1, 63-91, 12. 8. 1996
 • Efraimiadou, H, Lozios,ST., Evelpidou, N. - The Morphotectonic Units of Ikaria Island – Contribution in the Natural Hazards Research, Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XLIV, p.79-89, 2011
 • Papanikolaou D., (1978)- Contribution in the geology of Ikaria island (Aegean Sea), Annales geologiques des pays helleniques, 1e Series T.XXIX .
 • Αρχιπέλαγος, Ινστιντούτο Θαλάσσιας Προστασίας.
 • WWF Ελλάς
 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 • Εκκλησία Αγίου Κηρύκου και Ιαματικές Πηγές Ικαρίας
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • ΦΙΛΟΤΗΣ - ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ
 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος