Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Είστε εδώ

Εκβολή ποταμού Χάλαρη

Σε Νας

Η εκβολή του χειμάρρου Χάλαρη, στην περιοχή Να, βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του οικισμού Αρμενιστής. Αποτελεί ένα φυσικό παράκτιο υγρότοπο, έκτασης 19,9 στρεμμάτων. Ο χείμαρρος έχει μόνιμη ροή σχεδόν όλο το χρόνο με υφάλμυρο νερό, διασχίζει το νησί με κατεύθυνση από νότια προς βόρεια και τροφοδοτεί κυρίως τις μικρές καλλιέργειες που βρίσκονται διάσπαρτες κατά μήκος της κοίτης του. Ο υγρότοπος τροφοδοτείται με γλυκό νερό από το φράγμα της τεχνητής λίμνης Πέζι, που βρίσκεται 4 χλμ στα ανάντη της εκβολής.

Ο υγρότοπος βρίσκεται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (με κωδικό GR4120004), ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (με κωδικό GR4120005), ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (με κωδικό GR143) και ως Α’ Αρχαιολογική ζώνη (Αρχαιολογική περιοχή κάτω Ραχών), αφού στο δυτικό άκρο υπάρχει Ναός της Αρτέμιδος (ΦΕΚ 426/Β/24-6-1991).

Ο υγρότοπος παρουσιάζει μια σπάνια βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας, καθώς και πληθυσμούς από πολλά προστατευόμενα και ενδημικά είδη. Ορισμένα από αυτά είναι ο Γάλανθος της Ικαρίας (φυτό που συναντάται μόνο στην Ικαρία), ενώ παρουσιάζει πλούσια βλάστηση από καλαμώνες και πλατάνια διαφόρων ειδών που κυριαρχούν σε όλη την έκτασή του, καθώς και πικροδάφνες, λυγαριές και σκίνους. Επίσης, φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία από πουλιά, ερπετά και αμφίβια, όπως η τούρκικη σαύρα (σπάνιο προστατευόμενο είδος), το ευρωπαϊκό χέλι (είδος που μεταναστεύει από την Αμερική διασχίζοντας επί 3 χρόνια τον Ατλαντικό ωκεανό για να καταλήξει στους ποταμούς της Ικαρίας), η Βίδρα (προστατευόμενο είδος), ένα σπάνιο είδος κάβουρα του γλυκού νερού, καθώς και ένα βενθικό είδος ψαριού του γένους Salaria (καταγεγραμμένο το 2008 κατά τη διεξαγωγή έρευνας από το ΕΛΚΕΘΕ και το Αρχιπέλαγος ) ιδιαίτερα σημαντικό για τη ζωογεωγραφική εξέλιξη της ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων της Ικαρίας. Το φαράγγι έχει επίσης ξεχωριστή σημασία για δεκάδες προστατευόμενα είδη μόνιμων αλλά και μεταναστευτικών πτηνών όπως ο Μαυροπετρίτης, ο Λευκοτσικνιάς και ο Μικροτσικνιάς, τα οποία διασχίζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα αναζητώντας ανάπαυση και τροφή στο περιβάλλον του υδροβιότοπου.(πηγή: Αρχιπέλαγος, Ι.Θ.Π.)

Οι δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι σχετικά ήπιες, κυρίως η βοσκή και η καλλιέργεια. Οι σημαντικότερες απειλές για τον υγρότοπο προκύπτουν κυρίως από αυτές δύο δραστηριότητες, τόσο λόγω της υπερβόσκησης, όσο και από την έντονη άρδευση των καλλιεργειών που γίνεται ανεξέλεγκτα με λάστιχα απ΄την κοίτη του ποταμού, με αποτέλεσμα να μειώνεται η στάθμη του νερού. Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί έντονα και μια άλλη απειλή για τον οικότοπο, που είναι ο αυξημένος τουρισμός κατά τους θερινούς μήνες και κυρίως το ελεύθερο κάμπινγκ κοντά στις εκβολές του ποταμού και στην παραλία του Να.

Coordinates: 
37° 37' 18.281" N, 26° 3' 33.97" E
Οικότοποι
Νας