Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Είστε εδώ

Φραγμολίμνη Πέζι

Σε Πέζι

Η φραγμολίμνη Πέζι βρίσκεται περίπου 3,7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Χριστός. Δημιουργήθηκε από την κατασκευή Φράγματος στον ποταμό Χάλαρη επηρεάζοντας έτσι την παροχή γλυκού νερού στην εκβολή του. Αποτελεί έναν τεχνητό εσωτερικό υγρότοπο, έκτασης 110,1 στρεμμάτων, με σταθερή στάθμη γλυκού νερού και μεσαίας βιολογικής αξίας.

Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (με κωδικό GR4120005), ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (με κωδικό GR143) και ως Τοπίο Ιδιαίτερου φυσικού Κάλλους (ΦΕΚ 591/Β/15-5-2002).

Οι δραστηριότητες στον υγρότοπο είναι περιορισμένες, με κυρίαρχη την έντονη βόσκηση. Οι δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι επίσης ήπιες με κυρίαρχες τη βοσκή και τη δασοπονία. Παρουσιάζει πλούσια βλάστηση περιμετρικά της λίμνης, κυρίως δενδρώδης με τραχεία πεύκη και πλατάνια, που κυριαρχούν σε όλη την έκτασή του, καθώς και σκλήθρα και σκίνους. Επίσης, φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία από πουλιά, ερπετά και αμφίβια.

Coordinates: 
37° 34' 20.113" N, 26° 3' 32.579" E
Οικότοποι
Πέζι