Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Είστε εδώ

Φραγμολίμνη Βαθές

Σε Καστανιές

Η φραγμολίμνη Βαθές (Μουντέ) βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο ανατολικά-βορειοανατολικά του οικισμού Καστανιές. Αποτελεί έναν τεχνητό εσωτερικό υγρότοπο, έκτασης 17,8 στρεμμάτων. Δημιουργήθηκε από την κατασκευή δύο φραγμάτων (πρόφραγμα και κυρίως φράγμα) στον ρύακα Μύρσωνα επηρεάζοντας έτσι την παροχή γλυκού νερού στη εκβολή του υγρότοπου Μεσακτής. Η φραγμολίμνη παρουσιάζει μεγάλη βιολογική αξία αφού έχει αποκτήσει στοιχειώδη υγροτοπικά χαρακτηριστικά (βλάστηση και σταθερή στάθμη).

Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (με κωδικό GR143).

Ο υγρότοπος παρουσιάζει μια πλούσια βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας, καθώς και πληθυσμούς από πολλά προστατευόμενα και ενδημικά είδη. Παρουσιάζει πλούσια βλάστηση περιμετρικά της λίμνης, κυρίως δενδρώδης με τραχεία πεύκη και καλάμια γλυκού νερού (Typha sp.),πλατάνια και βούρλα, που κυριαρχούν σε όλη την έκτασή του, καθώς και πικροδάφνες, λυγαριές και σκίνους. Επίσης, φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία από πουλιά, ερπετά και αμφίβια.

Οι δραστηριότητες στον υγρότοπο είναι σχετικά περιορισμένες, κυρίως η βοσκή και η καλλιέργεια. Οι σημαντικότερες απειλές για τον υγρότοπο προκύπτουν κυρίως από αυτές δύο δραστηριότητες, τόσο λόγω της υπερβόσκησης, όσο και από την έντονη άρδευση των καλλιεργειών που γίνεται ανεξέλεγκτα με λάστιχα απ΄τον υγρότοπο καθώς και σε όλο το μήκος της κοίτης του ρύακα Μύρσωνα που τροφοδοτεί τη λίμνη και την εκβολή στην παραλία της Μεσακτής.

Coordinates: 
37° 36' 2.835" N, 26° 6' 3.088" E
Οικότοποι
Καστανιές